Tin công ty

Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán PXL) CBTT Giải trình chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán 31/12/2021

31/03/2022
Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán PXL) CBTT Giải trình chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán 31/12/2021, cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ và chênh lệch quá 10% giữa lợi nhuận năm 2021 với năm 2020.
Chi tiết như File đính kèm.
Trân trọng!