Xây dựng dân dụng & Công nghiệp

Với các cổ đông sáng lập là Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Việt Nam và Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam là những doanh nghiệp có uy tín trong lĩnh vực xây dựng do đó Công ty PIV-Long Sơn xác định xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp là một trong những lĩnh vực hoạt động mang lại sự phát trển bền vững cho công ty.

Xây dựng dân dụng:

- Xây dựng khu thương mại, căn hộ.

- Đầu tư kinh doanh nhà, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê.

LONG SƠN BUILDING
Long Sơn Bulding

LONG SƠN BUILDING
Chung cư Khang Gia

Xây dựng công nghiệp:

- Xây dựng công trình công nghiệp, công trình giao thông (cầu, đường, cống)

- Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị.

- Xây dựng công trình thủy lợi.

- Xây dựng công trình đường ống cấp thoát nước.

- Đầu tư và kinh doanh các khu đô thị mới, khu công nghiệp.

Khu đô thị mới Chí Linh-Cửa Lấp
Khu đô thị mới Chí Linh-Cửa Lấp

Khu công nghiệp dầu khí - Long Sơn
Khu công nghiệp dầu khí - Long Sơn