Bất động sản

Công ty PIV-Long Sơn đặt mục tiêu kinh doanh bất động sản là một trong những lĩnh vực kinh doanh chính, là chiến lược phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế và của thị trường bất động sản, đặc biệt là việc phát triển các khu đô thị mới tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, lĩnh vực kinh doanh bất động sản sẽ có sự phát triển vượt bậc.

1 vài dự án:
Chung cư Khang Gia - Chánh Hưng Quận 8
Chung cư Khang Gia - Chánh Hưng Quận 8

Chung cư Thái An 3 & Thái An 4
Chung cư Thái An 3 & Thái An 4

Căn hộ Khang Gia - Gò Vấp
Căn hộ Khang Gia - Gò Vấp