Tin công ty

Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn

24/03/2022
Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán PXL) Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn.
Chi tiết như File đính kèm.
Trân trọng!