Tin công ty

Thông báo về ngày không còn là cổ đông lớn

28/03/2022
Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán PXL) Thông báo về ngày không còn là cổ đông lớn.
Chi tiết như File đính kèm.
Trân trọng!