Tin công ty

THÔNG BÁO MỜI THẦU

02/12/2020
Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn trân trọng kính mời các đơn vị có năng lực tham gia đấu thầu Gói thầu  Bảo dưỡng hệ thống phòng cháy và chữa cháy tòa nhà Long Sơn Building.
Chi tiết như file đính kèm