Tin công ty

THÔNG BÁO MỜI THẦU

03/11/2020
Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn trân trọng kính mời các đơn vị có năng lực tham gia đấu thầu Gói thầu Cung cấp và lắp đặt công tơ cho khu thương mại tòa nhà Long Sơn Building.
Chi tiết như file đính kèm