Tin công ty

Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán PXL) công bố thông tin

03/08/2020
Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán PXL) công bố thông tin Công văn giải trình ý kiến kiểm toán, giải trình chênh lệch số liệu trước và sau soát xét BCTC bán niên 30.06.2020.
Chi tiết như các File đính kèm.
Trân trọng!