Tin công ty

Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán PXL) công bố thông tin BCTC

03/08/2020
Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán PXL) công bố thông tin  BCTC bán niên đã soát xét 30.06.2020;
Chi tiết như các File đính kèm.
Trân trọng!