Tin công ty

Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán: PXL) gửi CBTT về Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

10/05/2021