Tin công ty

Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán: PXL) gửi CBTT Quyết định của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

27/04/2021