Tin công ty

Công ty cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán PXL) trân trọng gửi văn bản giải trình chênh lệch số liệu KQKD trước và sau kiểm toán BCTC 31/12/2020

26/04/2021
Công ty cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán PXL) trân trọng gửi văn bản giải trình chênh lệch số liệu KQKD trước và sau kiểm toán BCTC 31/12/2020; ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC 31/12/2020; chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2020 và năm 2019 trên 10% và chuyển từ lỗ sang lãi.
Chi tiết như File đính kèm.
Trân trọng!