Tin công ty

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN.

15/07/2020
Căn cứ vào Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (Gelex).
Long Sơn PIC xin thông báo đến Quý Cổ đông nội dung cụ thể như sau:
Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam trở thành cổ đông lớn của Công ty Long Sơn PIC từ ngày 08/07/2020
  • Số lượng cổ phần sở hữu: 5.269.300 CP, chiếm 6,38%
  • Số lượng cổ phần sở hữu của đơn vị/người liên quan (Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex) là: 15.802.005 CP, chiếm  19,1%
  • Tổng số lượng cổ phần sở hữu của Gelex và Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex là: 21.071.005 CP, chiếm 25,52%
Trân trọng thông báo!