Tin công ty

PXL: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

02/07/2020
Chiều ngày 26/06/2020, tại  Thành phố Vũng Tàu, Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán PXL) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 
     Ngoài các cổ đông của Công ty, tham dự Đại hội còn có các vị khách mời là đại diện lãnh đạo của các cổ đông lớn/các đối tác của Công ty:
 • Đại diện Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) và Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX (cổ đông lớn của PXL)
 • Đại diện Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Viglacera Yên Mỹ - Hưng Yên
 • Đại diện Tổng Công ty IDICO – CTCP
 • Đại diện các đơn vị đối tác có liên quan thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 • Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vũng Tàu-Côn Đảo
 • Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI) - Chi nhánh Tp, Hồ Chí Minh
 • Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
Và các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, lãnh đạo các Phòng, Ban, tập thể CBNV Công ty.

Cổ đông tiến hành nghi lễ chào cờ tại Đại hội

Điều hành Đại hội gồm các ông Nguyễn Đức Đạt - Chủ tịch HĐQT; ông Lê Công Trung - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; ông Lê Chuyển - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội
 
Kết quả, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PXL đã thông qua các nội dung:
 • Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 • Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 2020;
 • Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 • Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020;
 • Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020;
 • Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và Mức lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2020;
 • Thông qua cho phép GELEX và/hoặc các đơn vị thành viên, công ty liên kết nhận chuyển nhượng cổ phần PXL để có thể đạt tỷ lệ đến 65% VĐL của Long Sơn PIC mà không cần làm thủ tục chào mua công khai;
 • Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn Điều lệ của Long Sơn PIC năm 2020;
 • Thông qua việc thay đổi nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.
         Nhân sự mới HĐQT: ông Lê Bá Thọ được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 và được HĐQT Công ty bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
Ông Lê Công Trung TGĐ Công ty tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐQT Lê Bá Thọ
 
Hội đồng quản trị Công ty
 
Căn cứ kết quả Đại hội, trong thời gian tới Công ty sẽ tập trung toàn lực để xúc tiến triển khai thực hiện dự án Khu công nghiệp Long Sơn tại thành phố Vũng Tàu. Đảm bảo cho việc thực hiện thành công dự án, Công ty sẽ thực hiện việc tăng Vốn Điều lệ từ 827,2 tỷ đồng như hiện tại lên 1.653,2 tỷ đồng, cùng với đó là cam kết hỗ trợ tài chính, nhân lực, thiết bị,… của các cổ đông lớn trong đó có Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX), Tổng công ty VIGLACERA – CTCP,…
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn đã kết thúc tốt đẹp trong không khí vui vẻ, phấn khởi của các cổ đông với niềm tin vững chắc vào định hướng chiến lược sẽ đưa Công ty phát triển vượt bậc trong tương lai gần.
 
Nguồn Công ty.