Tin công ty

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

12/05/2020
Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán PXL) gửi CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
Chi tiết như File đính kèm.
Trân trọng!