Tin công ty

Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán PXL) công bố thông tin nhận được Hồ sơ đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Cổ đông: Công ty CP Hạ tầng GELEX. Họ và tên ứng viên được đề cử: Lê Anh Đức.

01/06/2023