Tin công ty

Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán PXL) hướng dẫn sử dụng EzGSM để tham gia họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

24/05/2023