Tin công ty

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI TÊN, MẪU DẤU CÔNG TY….

25/06/2019
Công ty PXL công bố thông tin thay đổi tên, mẫu dấu Công ty; thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Chi tiết như File đính kèm.
Trân trọng!