Tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ- IDICO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

05/06/2019
Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, chiều ngày 31/5/2019,  tại  khách sạn Malibu, số 263 đường Lê Hồng Phong, Thành phố Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tham dự Đại hội ngoài các Cổ đông của Công ty còn có các vị khách mời là đại diện lãnh đạo của các cổ đông lớn: Ông Nguyễn Đình Thế - Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí, Ông Nguyễn Hồng Hải-Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần IDICO và các Công ty đối tác: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhành Vũng tàu-Côn đảo, Ngân hàng VIB, Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn, Công ty Chứng khoán, HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, lãnh đạo các Phòng, Ban, CBCNV Công ty.
Cổ đông tiến hành nghi lễ chào cờ tại Đại hội
Điều hành Đại hội ông Đinh Văn Hưng, Chủ tịch HĐQT; ông Lê Công Trung, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc; ông Lê Chuyển, Phó Giám đốc Công ty.
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Tại đại hội, đã thảo luận và thông qua các nội dung:
 •  Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 •  Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 •  Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019;
 • Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 • Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 • Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 • Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và Mức lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2019.
 • Sửa đổi bổ sung một số nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;
 • Thông qua Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty;
Trong năm 2018, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, HĐQT, Ban điều hành đã thẳng thắn đánh giá không hoàn thành kế hoạch. Sau 10 năm thành lập và phát triển, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không cao, thua lỗ, mất vốn… đã làm ảnh hưởng đến thương hiệu của Công ty trên thị trường.
Trên cơ sở định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2019-2022, Với sự quyết tâm, được sự nhất trí của các cổ đông lớn, Đại hội đã thông qua việc đổi tên Công ty và thay đổi nhân sự cấp cao Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.
Kể từ sau Đại hội, Công ty được mang tên:
 • Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn;
 • Tên tiếng Anh: Long Son Petroleum Industrial Zone Investment Joint Stock Company;
 • Tên viết tắt: Long Son P.I.C
Nhân sự mới HĐQT: Ông Nguyễn Đức Đạt, Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị (thay thế ông Đinh Văn Hưng) và được HĐQT Công ty bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
Chúc mừng tân Chủ tịch HĐQT.
Với cơ cấu lãnh đạo mới, trẻ, đầy năng lực và nhiệt huyết cùng Công ty, hy vọng sẽ tạo luồng gió mới đưa Công ty ngày càng phát triển; Mở đầu giai đoạn 2019-2022 và những năm tiếp theo, Công ty tập trung vào lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, Khu Công nghiệp, Khu Đô thị, Tổ hợp căn hộ-TTTM… trong đó nhiệm vụ trọng tâm là Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn tại tỉnh Bà rịa – Vũng tàu. Trước mắt, năm 2019 tập trung công tác bán sản phẩm, thu hồi các nguồn lực tài chính, cơ cấu nguồn vốn để đầu tư phát triển các Dự án mới; Cơ cấu lại tổ chức theo hướng chuyên môn hóa, tinh gọn bộ máy nâng cao hiệu quả công việc, tiết giảm chi phí quản lý; Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mục tiêu lợi nhuận để năm 2019 cổ phiếu Công ty bắt đầu được hưởng cổ tức và cổ phiếu PXL được giao dịch trở lại trên Sàn giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSE).
Ra mắt tân Chủ tịch và Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội cổ đông năm 2019 đã thông qua các nội dung với số phiếu cao gần như tuyệt đối. Đại hội đã kết thúc tốt đẹp trong không khí vui vẻ, phấn khởi của quý Cổ đông, quý vị Đại biểu, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, người lao động và tin tưởng vào định hướng phát triển Công ty.
 
Nguồn Công ty.