Tin công ty

Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán PXL) công bố thông tin Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ Công ty đối với ông Phạm Việt Bằng kể từ ngày 01/01/2022.

27/12/2021