Tin công ty

Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán PXL) Thông báo mời thầu: Gói thầu chống thấm tại tòa nhà Long Sơn Building.

10/10/2023