Tin công ty

Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán PXL) Thông báo mời thầu: Gói thầu bảo trì hệ thồng điều hòa không khí trung tâm thương mại tại tòa nhà Long Sơn Building.

01/01/1990